Tanečný obchod

Členmi združenia ( Duševták o.z. ) sú predovšetkým nadšenci milujúci tanec, nielen ako jednu z foriem voľnočasovej aktivity, ale aj ako spôsobu života. Preto pre našich členov ale aj pre širokú verejnosť organizujeme činnosť stimulujúcu zdravý fyzický a emocionálny rozvoj osobnosti.

Ak máte pocit že Vám je tanec blízky, stačí sa teda aspoň na 3 mesiace stať členmi združenia a začať využívať všetky výhody členstva.
Prípadne môžete pomôcť svojou účasťou na našich kultúrnych programoch, ktoré by bez vašej pomoci nemohli vzniknúť.

[wcps id=”678″]