Na úvod

Pomáhame ľuďom v živote a v osobných vzťahoch…

Partnerský život je ako tanec. Za bežných okolností sa ani pri tanci nikto necíti sám. Naopak, tak ako pri tanci, aj vo vzťahoch dochádza k bezprostrednému spojeniu nielen so samým sebou, ale aj s partnerom na tej najvyššej, ale aj najhlbšej úrovni. Obrazne teda, k spojeniu nedochádza v našej hlave počas racionálnych úvah, ale tam, kde prebieha náš život – v našom tele, v našej duši. Teda k spojeniu dochádza vždy tu a teraz.  Umožniť bezprostredne sa spojiť samému so sebou ako aj s našim okolím, naučiť sa uvedomovať a vyjadriť  čo a ako v nás momentálne prebieha je jedným z dôvodov, prečo prinášame tanec ako jednu z foriem nenásilnej komunikácie späť do života ľudí. Prostredníctvom našich aktivít pomáhame ľudom znovu objavovať radosť a spokojnosť v živote a v osobných vzťahoch…

RNDr Peter Ingriš, predseda