Poslanie združenia

Stanovy na stiahnutie
Cieľom združenia Duševták o.z. je pozitívne pôsobiť v spoločnosti prostredníctvom tanečno-spoločenských aktivít, ktoré rozvíjajú v jednotlivcoch princípy demokratickej a slobodnej spoločnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, kreativitu a schopnosť sebarealizácie bez akejkoľvek potreby uspokojovania svojich potrieb prostredníctvom návykových látok….
Ceníme si každú podporu na financovanie tejto náročnej, ale prospešnej činnosti. Pomôžte nám teda šíriť radosť zo života a spokojnosť ktorú tanec prináša či už formou vlastnej aktivity, alebo zážitku z úchvatného tanečného predstavenia.

Pri tanci sa nikdy necítiš sám

Milí návštevníci, navštívte aj náš online obchod. Nákupmi v našom internetovom obchode podporujete naše tanečné projekty a spoločensky prospešné kultúrne aktivity Skryť