Poslanie združenia

Cieľom združenia Duševták o.z. je pozitívne pôsobiť v spoločnosti prostredníctvom tanečno-spoločenských aktivít, ktoré rozvíjajú v jednotlivcoch princípy demokratickej a slobodnej spoločnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, kreativitu a schopnosť sebarealizácie bez akejkoľvek potreby uspokojovania svojich potrieb prostredníctvom návykových látok….
Ceníme si každú podporu na financovanie tejto náročnej, ale prospešnej činnosti. Pomôžte nám teda šíriť radosť zo života a spokojnosť ktorú tanec prináša či už formou vlastnej aktivity, alebo zážitku z úchvatného tanečného predstavenia. Stačia 2% z vašich daní…

Pri tanci sa nikdy necítiš sám