Naša tanečná ponuka

Združenie ( Duševták o.z. ) sú predovšetkým nadšenci, milujúci tanec, nielen ako jednu z foriem voľnočasovej aktivity, ale aj ako spôsobu života. Preto pre našich členov ale aj pre širokú verejnosť poskytujeme tanečné podujatia, podporujúce zdravý fyzický a emocionálny rozvoj osobnosti formou:

  • divadelno-tanečných predstavení
  • profesionálnych tanečných vystúpení
  • kurzov párovych tancov
  • .
    Ak máte pocit že Vám je tanec blízky, stačí sa teda stať členmi združenia a začať využívať výhody členstva.
    Prípadne môžete pomôcť svojou účasťou na našich kultúrnych programoch, ktoré by bez vašej pomoci nemohli vzniknúť.