Home

Prevencia je najlepší spôsob ako bojovať proti neduhom civilizovanej spoločnosti. Združenie Duševták preto venuje všetko úsilie na vytváranie príležitostí oboznamovať širokú verejnosť s alternatívami, podporujúcimi zdravý fyzický a emocionálny život každého z nás. Či už je to formou divadelno-tanečných predstavení, tanečných vystúpení alebo kurzov. Ak máte pocit že Vám je tanec blízky, stačí sa prihlásiť a zúčastniť. Nielenže urobíte niečo pre seba, ale navyše pomôžete, napríklad financovať buď z kurzovného alebo vstupného, jeden z projektov občianskeho združenia Duševták o.z., ktoré sú určené širokej verejnosti. Prostredníctvom našich projektov sa verejnosť nielen naučí oceniť si tanec alebo dokonca tancovať, ale predovšetkým, okrem rozvoja svojich kreatívnych schopnosti sa učí poznať hodnotu spoločenského života v kruhu priateľov.

Hlboko, hlboko v našom tele sídli duša.

Nikto z nás ju ešte nevidel,
ale všetci vieme, že jestvuje
a podaktorí tušíme
i vieme, čo je v nej.

Vo vnútri našej duše,
v samom jej strede
na jednej nohe stojí vták.
Vták našej duše, zázračný Duševták,
čo cíti všetko, čo cítime aj my.

[Michal Snunit, Duševták]

Poslanie združenie Dusevtak
Kontakt

Pri tanci sa nikdy necítiš sám

Milí návštevníci, navštívte aj náš online obchod. Nákupmi v našom internetovom obchode podporujete naše tanečné projekty a spoločensky prospešné kultúrne aktivity Skryť